Strona Główna BIP Strona Główna
Przedmiot działania
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu jest organem wykonawczym MON w sprawach administracji wojskowej. Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego oraz ropczycko-sędziszowskiego.

WKU Mielec podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie i jest odpowiedzialna za realizację zadań związanych z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek, instytucji wojskowych, formacji OC oraz zadań związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi a także zadaniami rekonwersyjnymi.