Strona Główna BIP Strona Główna
Skargi i wnioski
 

SKARGI I WNIOSKI

 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu przyjmuje skargi i wnioski:

  •     osobiście w siedzibie WKU w Mielcu w każdy poniedziałek od godz. 14.00 – 16.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu na numer 261 156 504;
  •     za pośrednictwem ePUAP;
  •     faksem – nr 261-156-509;
  •     drogą pocztową na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Legionów 25


 Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

    Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.