Strona Główna BIP Strona Główna
Teren administrowany
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym 
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych 
i rządowej administracji niezespolonej.

 


Wojskowa Komenda Uzupełnień wykonuje w szczególności zadania z zakresu:
1) zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
2) administrowania rezerwami osobowymi,
3) świadczeń na rzecz obrony,
4) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,
5) rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej,
6) realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
7) promocji obronności i służby wojskow


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu podlega Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu 
w Rzeszowie 
i wchodzi w skład Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar zachodniej części województwa podkarpackiego
o powierzchni 2979 km2, w tym:

 • powiat mielecki 880 km2
 • powiat kolbuszowski 774 km2
 • powiat dębicki 776 km2
 • powiat ropczycko-sędziszowski 549 km2


Na administrowanym terenie zamieszkuje około 400 tyś. mieszkańców,
z czego 151,5 tyś w miastach, 248,5 tyś na wsi, w tym:

 • powiat mielecki    około 135,1 tyś.
 • powiat kolbuszowski około    60,5 tyś.
 • powiat dębicki około    133,2 tyś.
 • powiat ropczycko-sędziszowski około    71,0 tyś.

 


 

 W strukturę organizacyjną WKU wchodzi :

 • referent prawno-administracyjny
 • samodzielny referent
 • starszy informatyk
 • młodszy informatyk
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • wydział planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami
 • wydział rekrutacji

Stan osobowy zatrudnionych to 6 żołnierzy zawodowych i 16 pracowników korpusu służby cywilnej. Wojskowa Komenda Uzupełnień swoim zasięgiem działania obejmuje obszar zachodniej części województwa podkarpackiego o powierzchni 2979 kilometrów kwadratowych zamieszkałych przez około 400 tys. mieszkańców.