Strona Główna BIP Strona Główna
BATALION REPREZENTACYJNY WP
 

1.   Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:
          –   prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
          –   udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
          –   atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

2.   Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w batalionie reprezentacyjnym WP w Warszawie w stopniu „szeregowego”

Uposażenie zasadnicze - 2900,00 zł;

Dodatek za długoletnia służbę wojskową - od 3% uposażenia zasadniczego po 3 latach służby wojskowej (87,00 zł), 6% po 6 latach (174,00 zł), 9% po 9 latach (261,00 zł)
Dodatek służbowy ( z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych) - 225,00 zł;
Dodatek mieszkaniowy - 900,00 zł (dla Warszawy)

Razem ok. 3500,00 zł netto
Inne należności finansowe (raz w roku):
Dodatkowe uposażenie roczne - 3212,00 zł;
Gratyfikacja urlopowa (na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza) - 1015,00 zł;
Równoważnik mundurowy (nieopodatkowany, płatny w miesiącu kwietniu każdego roku) - 2332,00 zł;

Ponadto :
Zasiłek na zagospodarowanie (po zawarciu drugiego kontraktu) - 3212,00 zł;
Dodatek za pełnienie nieetatowych służb (za każdą służbę) - 50,00 zł

3.    Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie
(ul. Hynka 2) w 2017 r.:

1)    12 styczeń;
2)    02 luty;
3)    02 marzec;
4)    06 kwiecień;
5)    11 maj;
6)    01 czerwiec;
7)    06 lipiec;
8)    03 sierpień;
9)    07 wrzesień;
10   05 październik;
11)  16 listopad;
12)  07 grudzień.