Strona Główna BIP Strona Główna
BATALION REPREZENTACYJNY WP
 

 

1.   Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:
          –   prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
          –   udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
          –   atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

2.   Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych:

Inne należności finansowe:

 

Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:

- bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;

- bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;

- bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.


3.    Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie
(ul. Hynka 2) w 2017 r.:

1)  06 kwiecień;
2)  11 maj;
3)  01 czerwiec;
4)  06 lipiec;
5)  03 sierpień;
6)  07 wrzesień;
7)  05 październik;
8)  16 listopad;
9)  07 grudzień.