Strona Główna BIP Strona Główna
WNIOSKI DO POBRANIA
 

1.  Wniosek o wydanie książeczki wojskowej

Numer konta, na który należy uiścić opłatę za wydanie duplikatu książeczki wojskowej:

Urząd Miejski w Mielcu

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Mielcu

  92 1020 4913 0000 9102 0118 7681

tytułem: opłata za duplikat książeczki wojsk.

wysokość opłaty:28 zł

 

2.   Wniosek o powołanie do służby wojskowej w korpusie:

       -szeregowych zawodowych

       -podoficerów zawodowych

 

3.  Rekonwersja - wniosek

 

4.  Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

 

5.  Wniosek o zwrot utraconego zarobku

   W związku z brakiem punktu kasowego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu informujemy, iż zwrot kosztów przejazdu poniesionych w związku ze stawiennictwem na wezwanie dokonywany będzie przelewem. W związku z powyższym proszę zabrać ze sobą numer rachunku bankowego. Posiadanie numeru konta bankowego spowoduje szybszą wypłatę należności przez 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie, na którego zaopatrzeniu jest WKU w Mielcu.


6. Wzór zawiadomienia pracodawcy

 

7. Wniosek do NSR

 

8. Wniosek do służby przygotowawczej

 

9. Wniosek w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych - kursy przeszkolenia kadry rezerwy

 

10. Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z wykonywaniem obowiązku obronnego

 

11. Wniosek o przyznanie statusu weterana

 

12. Wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego

 

13. Zaświadczenie o uczestnictwie w działaniach poza granicami państwa


14. Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej


15. Wniosek o powołanie do służby kandydackiej


16. Wniosek o orzeczenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (akademickie szkolenie studenckie w Legii Akademickiej)


17. Wniosek o ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej (akademickie szkolenie studenckie w Legii Akademickiej)