Strona Główna BIP Strona Główna
ePUAP
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu

W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl.

W obecnej wersji ePUAP poprawność wyświetlania wszystkich formularzy zapewnia przeglądarka Internet Explorer.

Przeglądarki Firefox i Chrome wymagają zmiany konfiguracji - zobacz instrukcję

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.
 3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
 4. Akceptowalne formaty załączników to: *.doc, *.docx, *.rtf
  *.xls, *.xlsx
  *.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif
  *.pdf
  *.zip

Kontakt przez ePUAP: 

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Informowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

Powiadomienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej


Wykonywanie obowiazków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych


Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej


Dokument w formie elektronicznej można także doręczyć do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu na następujących informatycznych nośnikach danych:

 • Płyta CD,
 • Płyta DVD,
 • Pamięć USB

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.
Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.