Strona Główna BIP Strona Główna
Weterani
 

JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE

Aby uzyskać zaświadczenie pobierz z naszej strony wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z wykonywaniem obowiązku obronnego. Wypełnij go i prześlij na adres Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu ul. Legionów 25 39-300 Mielec – zaznacz na jaki adres zaświadczenie ma być przesłane. Możesz również uzyskać go zgłaszając się osobiście do naszego WKU.

Pamiętaj, że Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi ewidencję osób zameldowanych na pobyt stały na terenie powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego.

OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU Z WETERANAMI:

Jadwiga Wójtowicz
tel. 261 156 520

STRONA INTERNETOWA MON:  Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa