Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo wojskowe
 

NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIE WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU W GRUPIE OSOBOWEJ ORKIESTR I ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

Informuję, że weszła w życie decyzja nr 117/MON z dnia 07.04.2014 r. w sprawie naboru do w 2014 roku kandydatów do Szkoły Podoficerskie Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Szkolenie jest przewidziane dla osób posiadających wykształcenie muzyczne (II stopnia). Limit miejsc: 35. Kurs odbywał się będzie w Zegrzu.


DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek zawierający kwestionariusz osobowy do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do 31.05.2014r.

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

1. Kwestionariusz osobowy

2. świadectwo ukończenia szkoły średniej – najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin;

  1. życiorys;
  2. odpis skrócony aktu urodzenia;
  3. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
  4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w dniu stawiennictwa na egzamin, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – ważne 30 dni od dnia wystawienia);
  5. inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.

więcej informacji: www.spwl.mil.pl