Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy przeszkalania kadr oficerskie
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór ochotników na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy w 2018 roku wg poniższego planu:

   

 Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Stanowisko (funkcja)

 Specjalność wojskowa

 Termin prowadzenia kursu

 

 

 

 

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31


dowódca plutonu


38A01
korpus osobowy logistyki, ogólna

08.01.-30.03.2018 r.

 

dowódca plutonu

 

34A01
korpus osobowy inżynierii wojskowej, saperska

08.01.-30.03.2018 r.

dowódca plutonu


38C01
korpus osobowy logistyki, grupa osobowa transportu i ruchu wojsk

09.04.-29.06.2018 r.

 

dowódca plutonu


54B01/54C01
korpus osobowy ogólny, grupa osobowa kadrowa/grupa osobowa administracji wojskowej

09.04.-29.06.2018 r.

 


dowódca plutonu


20B01
korpus osobowy wojsk lądowych, pancerno zmechanizowana

03.09.-23.11.2018 r.

Na kurs oficerski mogą być skierowani żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, odbyli czynną służbę wojskową, nie figurują w KRK za przestępstwa umyślne i którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych. Jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadający wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

W czasie kursu w ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

- marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 m


 

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu. (pobierz wzór wniosku)

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu,
ul. Legionów 25, tel. 261 156 517 lub 261 156 519.