Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie żołnierzy rezerwy
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór ochotników na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy w 2017 roku wg poniższego planu:

 

 Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Stanowisko (funkcja)

 Specjalność wojskowa

 Termin prowadzenia kursu

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31


dowódca plutonu


20B01
korpus osobowy wojsk lądowych, ogólna

 

09.01.-31.03.2017 r.

 

dowódca plutonu

 

 20B02
korpus osobowy wojsk lądowych, pancerna

 

 

03.04.-23.06.2017 r.

Na kurs oficerski mogą być skierowani żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, odbyli czynną służbę wojskową, nie figurują w KRK za przestępstwa umyślne i którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych. Jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadający wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

W czasie kursu w ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

- marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 mW roku 2017 prowadzony jest nabór na kurs doskonalenia dla oficerów rezerwy:

 Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

 Stanowisko (funkcja)

 Specjalność wojskowa

 Termin prowadzenia kursu

 


WSOWL Wrocław
ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław

 


Dowódca plutonu

 

20B01
korpus osoby wojsk lądowych,
ogólna

 


11.05-09.06.2017 r.

 

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu. (pobierz wzór wniosku)

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu,
ul. Legionów 25, tel. 261 156 517 lub 261 156 519.