Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych
i rządowej administracji niezespolonej.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu swoim zasięgiem działania obejmuje miasta i gminy powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego.

Wojskowa Komenda Uzupełnień wykonuje w szczególności zadania
z zakresu:
1) zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
2) administrowania rezerwami osobowymi,
3) świadczeń na rzecz obrony,
4) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,
5) rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej,
6) realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
7) promocji obronności i służby wojskowej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu podlegaWojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu
w Rzeszowie
i wchodzi w skład Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

Szczegółowe informacje w zakładceWOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
orazna stronach MON


NABÓR OCHOTNIKÓW NA PRZESZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY

ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY W 2016 ROKU
CZAS OCHOTNIKÓW
szczegóły


KWALIFIKACJE DLA KANDYDATÓW DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCHWojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór żołnierzy rezerwy
(w tym ochotników) do odbycia kursów oficerskich, podoficerskich oraz ćwiczeń wojskowych w 2016 roku.

Szczegółowe informacje w zakładce SZKOLENIE ŻOŁNIERZY REZERWYMamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Mielcu
ul. Legionów 25
39-300 Mielec
 e-mail: wkumielec@wp.mil.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
7.30 - 18.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
 
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 13:00 - 16:00